Om klubben

Klubbens historie

Ribe Bordtennisklub havde sin spæde start i 1962

Klubben blev oprindelig stiftet af bl.a Otto Olsen.

Der er mange medlemmer, der er særdeles trofaste,  

Ib Nielsen var klubbens første formand. Herefter kom Otto Olsen til i 10 år. Så kom Finn Larsen til - efterfulgt af Per Dinesen, Tom Seerup, Poul Nielsen, Bjarne Lagoni, Peer Dam, Steen Breum, Mogens Ryom, Bent Holm, Tony Andersen, Jesper Beck, Tom Jeppesen, Anette Hartmann, Peter Vonsild, Bent Hansen, Knud Andersen, Henrik Højslet, samt den nuværende formand Thomas Lautrup Andersen.


I de første ca. 10 år af klubbens levetid, trænede klubben i Valdemarskolens gymnastiksal, hvor bordene skulle bæres op og ned fra kælderen hver gang, der skulle trænes.


Turneringskampe blev spillet på scenen i den gamle Ribehal. I begyndelsen af 1970erne flyttede klubben til Bispegade skoles gymnastiksal, men større krav til spillerlokaler skulle respekteres, og her viste kommunen sig at være meget velvillig til at hjælpe os videre.. 


Vores klub er blevet markant styrket, efter at vi flyttede fra Bispegades skole til Ribe Fritidscenter, hvor vi glæder os særdeles meget over at være i Multisalen.


Det giver klubben helt andre muligheder, såvel sportsligt som markedsføringsmæssigt.


At Ribe BTK i 2022 kunne fejre sit 60 års jubilæum er en fantastisk præstation. Og ikke mindst en flot præstation, fordi klubben stort set altid har været særdeles aktiv og har sat sit fingeraftryk såvel lokalt, regionalt som nationalt. 


Det er med stolthed, vi kan konstatere, at klubben lever i bedste velgående, med medlemmer fra 5 år til over 80 år.


Vi har en stor ungdomsafdeling, en pæn stor seniorafdeling og ikke mindst rigtig mange veteraner og pensionister. 


Klubben har altid haft mange aktiviteter og arrangementer. Mest kendt er klubben nok for hvert år at afholde Danmarks største stævne, med over 500 deltagere fra ind og udland.


Dette stævne kan i 2023 holde sit 60 års jubilæum.

Derudover har klubben igennem årene afholdt samtlige stævneformer som findes i Danmark.

Her tænkes der specielt på Danske mesterskaber – Top 12 mesterskaber – Jyske mesterskaber.


At drive klub i Esbjerg kommune gør livet lidt nemmere som forening. Vi skal huske at rose den gamle Ribe kommune - og nu Esbjerg kommune - for at have et særdeles godt øje for sporten generelt.

At man fra kommunens side også har lagt mærke til klubben, kan ses af de forskellige priser man igennem tiden har tildelt klubben:


* I 1982 fik vi kommunens idrætspris for oprykning fra 3. til 2. division. (Finn Larsen, Tom Seerup og Lars Kristensen)

* I 1984 fik Poul Nielsen kommunens lederpris

* I 1987 fik klubben idrætsprisen for oprykning til landets bedste række.

* I 2002 fik klubben idrætsaktivprisen.


Sportsligt set har Ribe BTK også altid klaret sig godt. Endda med danske mestre, i form af

·        Mogens Olesen

·        Allan Svendsen

·        Søren Engelbrekt Nielsen

·        Louise Andersen

 

Klubbens strategi har altid været, at der skal være plads til både bredde og elite.

Vi har igennem tiden høstet mange flotte sportslige resultater, herunder flere danske og jyske mestre samt de tidligere nævnte idrætspriser.

 

Vi skal til stadighed være blandt de mest aktive bordtennisklubber i Danmark. Vi vil sæson efter sæson kunne tilbyde vore mange medlemmer masser af muligheder for at udøve sporten.


Vi er af den mening, at der selvfølgelig skal en stor træningsindsats til – masser af kampe, der gør vore spillere til nogle, som altid præger stævner, turneringer og mesterskaber. Derfor tilbyder klubben hvert år sine medlemmer at deltage i ca. 25 forskellige stævner og mesterskaber.


Vi skal hele tiden sørge for at avle spillere til vore bedste hold. Derfor har klubben også altid satset på kompetente trænere.


En af grundene til, at Ribe BTK har kunnet drive en yderst velfungerende klub igennem mere end 60 år, er, at man altid har satset på bredden og det sociale kammeratskab. Disse to ting har altid været sat i højsædet.


Vi skal som klub forstå at udvikle os og være en moderne forening med respekt for klubbens historie og medlemmer. 


En klub skal være et sted hvor man får nye venner

- igennem træningstimer.

- ved ind og udlandsture.

- gennem samarbejde mellem klubbens medlemmer og forældre for at få vore mange arrangementer

  til at lykkedes.


Bordtennis skal være for alle i Ribe. Det skal i hvert fald ikke være økonomien i forhold til, hvad man får tilbudt som medlem. der skal være afgørende for, om man spiller bordtennis.


For at dette kan lade sig gøre, så skal der mange lokale sponsorer til, samt en lang række aktiviteter, som kan generere nogle indtægter.


 Klubben er derfor meget taknemmelig for den megen støtte, som den får fra vore gode sponsorer, samt vort altid meget loyale og hjælpsomme forældre-bagland..