02-07-2020 | Jytte

Referat af generalforsamling 2020

Den 22. juni 2020 blev der afholdt generalforsamling i Ribe BTK. Referat af generalforsamlingen, der også indeholder formandens beretning,  kan nu downloades under Ribe BTK hjemmesidens menupunkt Referater. 

Hjemmesidens menupunkter, hvorom der er truffet beslutning i generalforsamlingen, f. eks. bestyrelse og kontingenter vil blive ajourført i løbet af sommerferien. 

Der er kommet to nye medlemmer i bestyrelsen Knud Andersen og Peter Aakjær Nielsen. Disse erstatter Henning Simonsen og Bent Holm, der er udtrådt af bestyrelsen. Endvidere er Rene Borst Nielsen valgt som suppleant. 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Henrik Højslet som formand og Jørn Foged som kasserer. Du skal være logget ind for at kommentere på artiklen Log på

© 2005 - Ribe BTK