05-06-2020 | Formanden

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Ribe bordtennisklub 2020

Alle medlemmer eller forældre til medlemmer inviteres til denne sene generalforsamling (grundet COVID-19).
Generalforsamlingen afholdes i Ribe Fritidscenter d. 22/6, kl. 19. Efter generalforsamlingen så vil der bydes på lidt mad og drikke.
Alle forslag bedes sendt til Henrik Højslet på mail hh@sherlock.dk senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen håber på stort fremmøde - vel mødt.

Dagsorden:

A: valg af dirigent & Valg af referent

B: Formandens beretning

C: Kassererens beretning inkl. forslag til fremtidigt kontigent

D: Indkomne forslag

E: Valg til bestyrelse

F: Valg af revisor og revisorsuppleant

G: Evt. herunder trænere og ændrede træningstider for den kommende sæson


Mvh
Henrik Højslet
Formand, RBTK.Du skal være logget ind for at kommentere på artiklen Log på

Jytte Tobiasen 06-06-2020  
Spændende

© 2005 - Ribe BTK