07-09-2019 | Henrik/Jytte

Mod BTDK første skridt

 

Som det er mange bekendt, har DBTU skiftet navn til BTDK, eller bordtennisdanmark. Organisationen er delvis brudt op, og nye sammenhænge skabes. Der har været afviklet indledende møder for klubberne i de respektive 9 regionale områder, hvor de første skridt i den nye regionale struktur skal tages.

Ribe BTKs formand Henrik Højslet har deltaget i første regionale møde i Bordtennis Danmark BTDK regi. Henrik har skrevet følgende korte referat fra mødet:

”Der var ikke stort fremmøde (13 klubmedlemmer/formænd og 2 BTDK konsulenter), men der var en god og givende snak, hvor rammerne for de 9 nye regioner og vækstteams blev gennemgået af BTDK´s konsulenter. I vores region "Syd og vest" blev der dannet et lokalt vækstteam bestående af Esbjerg, SGI, Kolding, Fredericia, Ribe m.fl.  Esbjerg (v. Lis Corbett) meldte sig som vækstteamets repræsentant og dermed deltager fra vores region på det kommende strategiseminar/ledergruppemøde på Bornholm d. 27-29/9 samt på de fremtidige BTDK ledergruppemøder.

 Overordnet så er fokus på at få antallet af aktive spillere og især antallet af aktive unge spiller til at vokse - som sidegevinst ønskes der desuden en bedre kommunikation og kortere vej fra bestyrelsen til klubberne da klubberne har en lokal repræsentant med beslutningsret på lige fod med den faste bestyrelse når der skal tages beslutninger fremover på højeste niveau ift strategi, fokus og budgetter (hvilket af mange anså som et problem med DBTU organisationen og formen det blev kørt i tidligere).

Der er i alt 5 strategier med fokus på Ungdom, Digitalisering, Forretning og sponsorudvikling, Elite og en 60+ strategi, som samlet set skal øge antallet af aktive spillere.


Ved mødet blev det diskutteret hvordan man kan tiltrække og fastholde de unge mennesker og hvordan der kan skabes et miljø hvor alle uanset alder og niveau kan trives og udvikle sig. Til slut blev det diskutteret hvorledes man kan engagere forældre og medlemmer i klubbens arbejde så arbejdet uddeles til flere og ikke kun til få i fx. bestyrelsen. Det er alle elementer vi arbejder på i RBTK´s bestyrelse p.t. så dette er generelle problemstillinger.


Der er opfølgende møde i vores lokale vækstteam d. 10/10 i Kolding hos BTK73 - Henrik Højslet vil deltage, men andre interesserede er også velkomne. Her vil vi bla. få feedback fra mødet på Bornholm men også kigge på hvad der skal gøre lokalt i vores område for at vi kan få flere medlemmer (input til lokale handleplaner).
Information vedr. dette opstartsmøde i vækstteamet kan læses her: https://bordtennisdanmark.dk/nyheder/regionale-vaekstteams-startes

Praktiske kommentarer/noter:

Overordnet så er det næste år en overgangsperiode hvor JBTU og DGI afvikler turneringerne frem til sommer 2020, hvorefter JBTU vil blive nedlagt.
De økonomiske rammer og herunder gebyrer for holdtilmelding, licenssats osv er som udgangspunkt uændret og derved så vil forventeligt ikke ske ændringer i RBTK´s kontigenter i 19/20 sæsonén, men da vi ikke ved hvad ledergruppen inkl. repræsentanterne fra de 9 vækstteams vedtager i fremtiden kan der ikke gives garantier på at RBTK´s klubkasse evt må betale for en evt. difference, hvis dette vedtages inden næste RBTK generalforsamling.
Skole OL udbredes igen i år og det er ved at være et stort arrangement, som vil blive afviklet på landsplan i foråret 2020 med afsluttende finaler i maj 2020. Dette vil blive kigget på ved næste bestyrelsesmøde da det kan give nye medlemmer og der medfølger finansiering. For interesserede så kan der læses mere om dette her: https://bordtennisdanmark.dk/skole-ol "

 Du skal være logget ind for at kommentere på artiklen Log på

© 2005 - Ribe BTK